2017 m.

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. Finansinių ataskaitų

Scan0001Scan0002

 

 

 

 

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12

Finansinės būklės ataskaita 2017-12

Finansavimo sumos 2017-12-31