• priekuleskc@gmail.com
  • (8-46) 454399

NVŠ

NVŠ

Neformalusis vaikų švietimas

2016 m.

PRIEKULĖ:

gaidos

Programa „Skambančios gaidos“  (7 – 16 metų)

Vadovė J. Petraitienė

Užsiėmimų metu ugdytiniai gali įgyti pradinius grojimo gitara, lumzdeliu, ritminių bugnelių, kanklėmis įgūdžius. Taip pat lavinami dainUžavimo, muzikavimo, improvizavimo įgūdžiai, meninės emocijos, ugdomas pasitikėjimas savo asmeninėmis savybėmis, skatinamas kūrybingumas, dalyvavimas ir muzikavimas grupėje, sceninė kultūra.

IMG_8404

Programa „Aš. Esu. Teatras“ (6 – 17 metų)

Vadovė M. Palubinskaitė

Programos tikslas – teatrinio žanro priemonėmis ugdyti kūrybingumą, muzikalumą, kūno išraišką, estetinius ir socialinius ugdytinių gebėjimus, sudaryti sąlygas mokiniams sukaupti teatro kūrybos ir suvokimo patirtį, reikšmingą jų dvasinei brandai, kompetencijų plėtotei, mokymuisi ir darbui, poreikiui dalyvauti kultūriniame gyvenime.

DREVERNA:

„Dainuoju – kaip paukštelis čyruoju“ (6 – 17 metų)

Vadovė V. Asnauskienė

Programos tikslas – vokalinio meno išraiškos ir priemonių visuma ugdyti asmenines, socialines ir kūrybines vaikų kompetencijas.