Tautinių šokių grupė „Gintaras“

Vadovė Dalia Genčiuvienė

Šokių kolektyvas, savo iniciatyva susibūręs 2009 m., atšventė savo kūrybinės veiklos dešimtmetį. Nepailstantys, nuolat lydimi geros nuotaikos šokėjai šoka Mažosios Lietuvos krašto šokius, suka lietuvių liaudies sukinius bei polkas. 2000 m. drauge su vokaliniu ansambliu ir kaimo kapela atstovavo Lietuvą Europos šalių folkloro festivalyje Danijoje,  Lenkijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Turkijoje…

Galime didžiuotis, jog kolektyvas buvo vertas dalyvauti Dainų šventėse Mes, Būties ratu, Amžių sutartinė. Kantriai ir noriai lankydami repeticijas, šie žmonės saugo mūsų krašto etninės kultūros vertybes, užtikrina jų tęstinumą ir gyvybingumą.

Folkloro ansamblis „Vėlingis“

Vadovė Rūta Vildžiūnienė

Priekulės kultūros centro vokalinis ansamblis gyvuoja per 20 metų. Pasikeitus vadovams ir jų darbo specifikai, ansamblio dainininkai ėmė dainuoti folklorinės dainas.

Folkloro specialistė, Klaipėdos universiteto docentė Rūta Vildžiūnienė ansamblio dalyvius moko dainuoti lietuvių liaudies dainas, eiti ratelius, skatina tęsti mūsų krašto gyvąją tradiciją. Paruošęs Mažosios Lietuvos liaudies dainų programas, folkloro ansamblis sėkmingai dalyvauja Priekulės kultūros centro projektuose, garsina Klaipėdos rajoną visoje Lietuvoje.

Liaudiškos muzikos kapela „Bengeliai“

Vadovė Jolanta Petraitienė

Priekulės kultūros centro ,, Bengelių“ kaimo  kapela gyvuoja per 20 metų. Jos repertuarą sudaro lietuvių liaudies ir profesionali lietuvių kompozitorių kūryba bei dainos, aranžuotos ir kurtos kolektyvo vadovės. Šioje  kapeloje grojama akordeonu, gitara,  smuikais, kontrabosu, mušamaisiais instrumentais,  dainuojama.

Darnus, visada gera nuotaika užkrečiantis kolektyvas koncertuoja ne tik Mažosios Lietuvos krašte,  Lietuvoje, bet ir ne kartą Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Turkijoje, Estijoje.

Energingi ir nuotaikingi muzikantai groja iš širdies, traukia lietuvišką dainą, uždegdami ir pralinksmindami savo klausytojus.

Ernsto Vicherto mėgėjų teatras

Režisierius Donatas Savickis

Priekulės kultūros centro mėgėjų teatras susibūrė 2003 metais. Remdamasis savo kūryba, kolektyvas paruošė ne vieną humoristinę programą, pastatė per 10 spektaklių, dalyvauja įvairiuose Klaipėdos rajono renginiuose ir festivaliuose. Teatras sėkmingai dalyvauja respublikiniame mėgėjų teatrų konkurse ,,Atspindžiai” : 2007 m. debiutavęs jame su spektakliu ,,Ilgai ir laimingai” ( rež. Alanta Zapalskienė), pelnė ryškiausio debiuto nominaciją, 2012 m. su spektakliu ,,Barbora Radvilaitė“ (rež. Jonas Buziliauskas) pelnė aukščiausią apdovanojimą už spektaklio muziką, diplomus už ryškiausią vaidybą ir nacionalinę dramaturgiją.

2013 m. teatras su spektakliu ,,Barbora Radvilaitė” dalyvavo tarptautiniame AITA/IATA ( Pasaulio mėgėjų teatrų asociacija) festivalyje Airijoje, 2014 m. – tarptautiniame NEATA (Europos šiaurės šalių teatrų aljansas) Suomijoje.