Skrybėlėtos damos rinkimai

2019-07-12

Kviečiame damas puoštis ir registruotis į Gražiausios skrybėlėtos damos rinkimus, vyksiančius liepos 20 d. Priekulės miesto ir žirginio sporto šventės metu.
Komisija vertins asmenybės, skrybėlės ir aprangos išskirtinumą bei tarpusavio darną.
I vietos nugalėtojai – 200 eurų piniginės vertės prizas, II vietos nugalėtojai – 100 eurų, III vietos – 50 eurų.

15.00 Konkurso dalyvių registracija.
16.00 Kafija su pyragu konkurso dalyvėms.
17.00 Fotosesija.
18.00 Interviu su dama.
19.00 Gražiausios skrybėlėtos damos rinkimai.
Daugiau informacijos tel. 8 656 97185, 8 601 66270

PRIEKULĖS KULTŪROS CENTRO KONKURSO ,,GRAŽIAUSIA SKRYBĖLĖTA DAMA" NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Konkurso ,,Gražiausia skrybėlėta dama“ (toliau – Konkursas) reglamentas ir taisyklės nustato Konkurso tikslus, apibrėžia reikalavimus konkurso dalyvėms, konkurso organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius yra Priekulės kultūros centras (toliau – Centras).
3. Centras pasilieka teisę nutraukti Konkursą arba pakeisti bet kurį šių taisyklių punktą visuose etapuose, jei Centro nuomone, to reikia arba Konkursas negali įvykti ar tam tikras šių taisyklių punktas negali būti įgyvendintas dėl nuo Centro nepriklausančių aplinkybių.
4. Visa informacija apie Konkursą skelbiama internetinėje svetainėje:
www.priekulekc.lt arba soc. tinklapio Facebook paskyroje Priekulės kultūros centras.
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Konkursas ,,Gražiausia skrybėlėta dama“ yra neatsiejama Priekulės miesto ir žirginio sporto šventės dalis.
6. Konkurso tikslas – suteikti miesto ir žirginio sporto šventei išskirtinumo.
7. Konkurso uždavinys – atskleisti konkurso dalyvių moteriškumą, eleganciją ir išskirtinumą.
8. Konkurso vertinimo komisijos uždavinys – vertinti konkurso dalyvės asmenybės, skrybėlaitės ir aprangos išskirtinumą bei tarpusavio darną.
9. Konkurso I, II, III vietos nugalėtojoms įteikiami prizai.
III. KONKURSO DALYVĖS
10. Konkurse gali dalyvauti merginos, moterys nuo 16 m. (toliau – konkurso dalyvės).
11. Konkurse gali dalyvauti ne daugiau nei 30 užsiregistravusių dalyvių.
12. Konkurso dalyvės prisistatydamos bei pristatydamos skrybėlaitės ir aprangos derinį (toliau Kostiumas) turi visišką kūrybos laisvę.
13. Konkurso dalyvės sutinka laikytis konkurso programos ir reikalavimų, demonstruoti Kostiumą, dalyvauti fotosesijoje, bendrauti su žiniasklaidos atstovais, vykdyti Organizatoriaus nurodytas užduotis.
14. Konkurso dalyvės, pateikdamos kontaktinius duomenis, sutinka kad Konkurso organizatorius naudotų bei tvarkytų jų duomenis šio Konkurso metu ir 1-erius metus po konkurso.
15. Konkurso dalyvės sutinka, kad jų nuotraukos būtų viešinamos socialiniuose tinkluose, spaudoje.
16. Dalyvės, pasirašydamos sutikimą dalyvauti konkurse, sutinka, kad visos nuotraukos ir video būtų viešinami konkurso reprezentaciniams ir reklaminiams tikslams įgyvendinti, taip pat užtikrinti informacijos apie konkurso eigą konfidencialumą.
V. DALYVIŲ VERTINIMAS
17. Konkurso dalyves vertina ir Konkurso nugalėtoją renka kompetentinga komisija. Komisiją sudaro ne mažiau nei 3 mados industrijos atstovai.
18. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai:
18.1. Kostiumo originalumas;
18.2. Kostiumo stilistinis vientisumas (tematiškumas);
18.3. Spalvų, medžiagų ir aksesuarų derinimas;
18.4. Konstrukcija ir įgyvendinimo kokybė (taikoma pasigamintoms skrybėlaitėms);
18.5. Kostiumo pristatymas ir prisistatymas;
18.6. Bendras estetinis vaizdas.
19. Vertinimo balų sistema. Dalyvės bus vertinamos nuo 1 iki 10 balų, pagal 2-ame punkte nurodytus vertinimo kriterijus. Į finalą patenka 10 konkurso dalyvių, surinkusių daugiausia vertinimo balų. Finalo metu išrenkamos I, II, III vietos nugalėtojos, kurioms įteikiami specialūs prizai. Kitos finalo dalyvės gali būti skatinamos specialiomis nominacijomis. Esant vienodam balų skaičiui, galutinį sprendimą dėl apdovanojimo priima komisijos pirmininkas.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Dalyvės pagal šias taisykles užsiregistruodamos į Konkursą, patvirtina savo dalyvavimą jame, sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Dalintis

Susijusios naujienos

Leave a Comments

ten + 7 =