AGLUONĖNŲ KLOJIMO TEATRAS

Režisierius Donatas Savickis

Agluonėnų klojimo teatras įsikūrė 1983 m. etnografinės sodybos kluone. Klojimo teatro įkūrimo iniciatoriai buvo ,,Jaunosios Gvardijos“ kolūkis ir jo pirmininkas A. Treigys bei tuometinės Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų liaudies teatro režisūros studentai (prof. Petro Bielskio).

Atsinaujinęs Agluonėnų klojimo teatras nuo 2013m. vadovaujamas D.Malajavo, aktyviai reiškiasi regiono ir Lietuvos kultūriniame gyvenime.  Garbingai atstovavo Agluonėnų klojimo teatro vardą Lietuvos Dainų šventėje, konkursuose, festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje. 2013-aisiais teatras Lenkijoje, Punsko kultūros namų surengtame XXII klojimo teatrų festivalyje vaidino spektaklį „Meilės kvadratas“ (pagal Edmundo Untulio pjesę), o 2014-aisiais per Teatro dieną Lietuvos Dainų šventėje spektaklį „Metai. Rudens gėrybės“ (pagal Kristijoną Donelaitį).

Dalyvaudamas  konkursuose  “Atspindžiai”  Agluonėnų klojimo teatras, įgijo II meninę kategoriją ( aukštas meninis lygis), ir  tapo konkurso  laureatais, o spektaklis K.Donelaitis “Metai” nominuotas  2 nominacijoms kaip „Stipriausias aktorių ansamblis“ ir „Ryškiausias debiutas“ Agluonėnų klojimo teatras pulsuojantis gyvybe, meile ir pasiaukojimu teatrui, jo menui ir toliau dega viltimi užkrėsti žiūrovus prasmės grožio ir gėrio paieškomis.

Vokalinis ansamblis „Agluona“

Vadovė Kornelija Kiseliova

1983 metais, Agluonėnų kaimo gyvenvietės centre buvo atkurta etnografinė laukininko sodyba ir įkurtas klojimo teatras. Tada sodyba tapo ne tik kaimo, bet ir visos Lietuvos tautinės kultūros centru. Nors anais, sovietiniais, laikais nebuvo skatinamas etno kultūros tradicijų puoselėjimas, bet etnografinės sodybos ir klojimo teatro atsiradimas paskatino tuometinius kultūros darbuotojus suburti grupę žmonių, kurie propaguotų liaudies dainą, papročius, tradicijas. Taip 1984 metų rugpjūčio mėnesį „gimė“ folkloro ansamblis, kuris vėliau buvo pavadintas per Agluonėnų gyvenvietę tekančios Agluonos upės vardu. 2014 metais „Agluona“ atšventė savo gyvavimo 30 metų jubiliejų.
Šiuo metu ansamblyje muzikuoja dešimt žmonių. Kolektyvo branduolį sudaro žmonės, dainuojantys nuo pat ansamblio įsikūrimo pradžios. Nuo 1992 metų „Agluonai“ vadovauja Pranciška Kurmanskienė. Kolektyvo repertuare – visų Lietuvos regionų (daugiausia Žemaitijos) dainos, rateliai, žaidimai, lietuviški romansai, liaudies dainos, autorinės dainos, religinės giesmės.
Ansamblis yra parengęs nemažai koncertinių programų. Kartu su klojimo teatru ne kartą koncertavo įvairiuose Lietuvos miestuose ir kaimuose, Lenkijoje Punske, sėkmingai pasirodė Baltarusijoje, folkloro festivalyje „Rampa družby“.
Kolektyvas koncertuoja Klaipėdos rajono bei kitų miestų ir rajonų renginiuose, šventėse, festivaliuose. Dalyvavo 1994 metų, 2003metų ir 2009 metų pasaulio lietuvių dainų švenčių folkloro dienose Vilniuje.
Nė viena šventė Agluonėnuose nepraeina be „Agluonos“ ansamblio dainų.
Kolektyvo darna, pagarba vienas kitam, natūralumas, šeimyniškumas kiekvienam svečiui, atvykstančiam į Agluonėnus, leidžia išgyventi tuos pačius šiltus jausmus.