MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „ŽVEJYTĖS“

Vadovė Virgina Asnauskienė

Moterų vokalinis ansamblis „Žvejytės“ gyvuoja per 30 metų. Ansamblio moterys atlieka populiariąją muziką, dažniausiai lietuvių autorių arba lietuvišką tekstą sukuria kolektyvo vadovė . Repertuarą sudaro retro, šiuolaikinė estradinė muzika, romansai, aranžuotos liaudies dainos.
Dainuoja pritariant fonogramai arba a capella. Aktyviai dalyvauja vietinės bendruomenės, rajono kultūriniame gyvenime. Koncertines programas pristato Šilutės, Plungės, Rietavo ir kt. rajonų klausytojams. Dalyvauja festivaliuose, šventėse.

FOLKLORINĖ GRUPĖ „ŽVEJYTĖS“

Vadovė Virgina Asnauskienė

Folklorinės grupės „Žvejytės“ branduolį sudaro vokalinio ansamblio dalyvės, bet  į kolektyvo veiklą įsilieja ir Drevernos vaikai bei jaunimas.  Folklorinė grupė, vadovaujama Virginos Asnauskienės, aktyviau koncertuoti pradėjo prieš septynerius metus.

Vaikų ir jaunimo folklorinė grupė 2014 – 2015 metais dalyvavo respublikiniame  etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ varžytuvėse ir laimėjo II ir I vietas. Vaikų grupė rengia koncertines programas tradicinei etninės veiklos Drevernos  Šaktarpio šventei, dalyvauja edukacinėje veikloje. Kolektyvas dalyvauja turistinėje – edukacinėje programoje „Žuvies keliu“ ir savo parengtą programą „Į žvejus eisiu“ pristato į Dreverną atvykstantiems svečiams iš visos Lietuvos bei užsienio grupėms.

Kolektyvo repertuarą sudaro Mažosios Lietuvos regiono muzikinis folkloras, svečius stebiname išmokta šišioniškių tarme. Kolektyvas reprezentuoja Dreverną ir Klaipėdos rajoną įvairiuose folkloriniuose sambūriuose, festivaliuose, šventėse.

VAIKŲ VOKALINIS ANSAMBLIS

Kolektyvą sudaro buvusios Drevernos pagrindinės ir Drevernos mokyklos – darželio mokiniai. Vaikai dainuoja populiarias  vaikams skirtas dainas, susipažįsta su liaudies dainomis, rateliais, šokiais;  mokosi pagarbaus  bendravimo, sceninės kultūros, dalyvauja įvairiose edukacinėse programose,  ugdo savo asmenines ir kūrybines kompetencijas. Kolektyvas dalyvauja miestelio, rajono kultūriniuose renginiuose.