TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „GINTARAS“ II kategorija

Vadovė Dalia Genčiuvienė

Šokių kolektyvas, savo iniciatyva susibūręs 2009 m., atšventė savo kūrybinės veiklos dešimtmetį. Nepailstantys, nuolat lydimi geros nuotaikos šokėjai šoka Mažosios Lietuvos krašto šokius, suka lietuvių liaudies sukinius bei polkas,  sėkmingai atstovavo Lietuvai Europos šalių folkloro festivaliuose Danijoje,  Lenkijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Turkijoje… Galime didžiuotis, jog kolektyvui patikėta garbė atstovauti Kaipėdos rajonui Dainų šventėse Mes, Būties ratu, Amžių sutartinė, Čia mano namai, Vardan tos… Kantriai ir noriai lankydami repeticijas, šie žmonės saugo mūsų krašto etninės kultūros vertybes, užtikrina jų tęstinumą ir gyvybingumą.

FOLKLORO ANSAMBLIS „VĖLINGIS“ II kategorija

Vadovė Rūta Vildžiūnienė

Priekulės kultūros centro vokalinis ansamblis gyvuoja per 20 metų. Pasikeitus vadovams ir jų darbo specifikai, ansamblio dainininkai ėmė dainuoti folklorinės dainas.

Folkloro specialistė, Klaipėdos universiteto docentė Rūta Vildžiūnienė ansamblio dalyvius moko dainuoti lietuvių liaudies dainas, eiti ratelius, skatina tęsti mūsų krašto gyvąją tradiciją. Paruošęs Mažosios Lietuvos liaudies dainų programas, folkloro ansamblis sėkmingai dalyvauja Priekulės kultūros centro projektuose, garsina Klaipėdos rajoną visoje Lietuvoje.

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA „BENGELIAI“ II kategorija

Vadovė Jolanta Petraitienė

Priekulės kultūros centro ,, Bengelių“ kaimo  kapela gyvuoja per 20 metų. Jos repertuarą sudaro lietuvių liaudies ir profesionali lietuvių kompozitorių kūryba bei dainos, aranžuotos ir kurtos kolektyvo vadovės. Šioje  kapeloje grojama akordeonu, gitara,  smuikais, kontrabosu, mušamaisiais instrumentais,  dainuojama.

Darnus, visada gera nuotaika užkrečiantis kolektyvas koncertuoja ne tik Mažosios Lietuvos krašte,  Lietuvoje, bet ir ne kartą Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Turkijoje, Estijoje.

Energingi ir nuotaikingi muzikantai groja iš širdies, traukia lietuvišką dainą, uždegdami ir pralinksmindami savo klausytojus.

ERNSTO VICHERTO MĖGĖJŲ TEATRAS I kategorija

Režisierius Donatas Savickis

Priekulės kultūros centro mėgėjų teatras susibūrė 2003 metais. 2009 m. teatrui suteiktas Ernsto Vicherto vardas. Ernstas Vichertas – žymus Klaipėdos krašto kultūros veikėjas,  vokiečių rašytojas, sukūręs apysakų rinktinę ,,Lietuviškos istorijos” (Litauische Geschichten), dirbęs teisėju Priekulėje ir subūręs teatro trupę.

Teatras nuo 2007 m. sėkmingai dayvauja respublikiniame mėgėjų teatrų konkurse ,,Atspindžiai”, kuriame ne kartą įvertintas diplomais už geriausią režisūrą, vaidybą, muziką, nacionalinę dramaturgiją, scenografiją, pelnęs nominacijas Ryškiausias debiutas ir Ryškiausias miestelio, kaimo suaugusiųjų teatrinės kultūros skleidėjas. Nuo 2014 m. Ernsto Vicherto teatras – Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos narys, jam suteikta I kategorija.

2013 m. teatras su spektakliu ,,Barbora Radvilaitė” (rež. Jonas Buziliauskas) dalyvavo tarptautiniame AITA/IATA ( Pasaulio mėgėjų teatrų asociacija) festivalyje Airijoje, 2014 m. – tarptautiniame NEATA (Europos šiaurės šalių teatrų aljansas) Suomijoje.

2019 m. teatrui su spektakliu ,,Šaktarpis” ( rež. Donatas Savickis) pagal Ernsto Vicherto to paties pavadinimo apysaką suteikta garbė atstovauti Lietuvai Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalyje.