TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „GINTARAS“ II kategorija

Vadovė Dalia Genčiuvienė

Šokių kolektyvas, savo iniciatyva susibūręs 2009 m., atšventė savo kūrybinės veiklos dešimtmetį. Nepailstantys, nuolat lydimi geros nuotaikos šokėjai šoka Mažosios Lietuvos krašto šokius, suka lietuvių liaudies sukinius bei polkas,  sėkmingai atstovavo Lietuvai Europos šalių folkloro festivaliuose Danijoje,  Lenkijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Turkijoje… Galime didžiuotis, jog kolektyvui patikėta garbė atstovauti Kaipėdos rajonui Dainų šventėse Mes, Būties ratu, Amžių sutartinė, Čia mano namai, Vardan tos… Kantriai ir noriai lankydami repeticijas, šie žmonės saugo mūsų krašto etninės kultūros vertybes, užtikrina jų tęstinumą ir gyvybingumą.

FOLKLORO ANSAMBLIS „VĖLINGIS“ II kategorija

Vadovė Rūta Vildžiūnienė

Priekulės kultūros centro vokalinis ansamblis gyvuoja per 20 metų. Pasikeitus vadovams ir jų darbo specifikai, ansamblio dainininkai ėmė dainuoti folklorinės dainas.

Folkloro specialistė, Klaipėdos universiteto docentė Rūta Vildžiūnienė ansamblio dalyvius moko dainuoti lietuvių liaudies dainas, eiti ratelius, skatina tęsti mūsų krašto gyvąją tradiciją. Paruošęs Mažosios Lietuvos liaudies dainų programas, folkloro ansamblis sėkmingai dalyvauja Priekulės kultūros centro projektuose, garsina Klaipėdos rajoną visoje Lietuvoje.

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA „BENGELIAI“ II kategorija

Vadovė Jolanta Petraitienė

Priekulės kultūros centro ,, Bengelių“ kaimo  kapela gyvuoja per 20 metų. Jos repertuarą sudaro lietuvių liaudies ir profesionali lietuvių kompozitorių kūryba bei dainos, aranžuotos ir kurtos kolektyvo vadovės. Šioje  kapeloje grojama akordeonu, gitara,  smuikais, kontrabosu, mušamaisiais instrumentais,  dainuojama.

Darnus, visada gera nuotaika užkrečiantis kolektyvas koncertuoja ne tik Mažosios Lietuvos krašte,  Lietuvoje, bet ir ne kartą Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Turkijoje, Estijoje.

Energingi ir nuotaikingi muzikantai groja iš širdies, traukia lietuvišką dainą, uždegdami ir pralinksmindami savo klausytojus.

ERNSTO VICHERTO MĖGĖJŲ TEATRAS I kategorija

Režisierius Donatas Savickis

Priekulės kultūros centro mėgėjų teatras susibūrė 2003 metais. 2009 m. teatrui suteiktas Ernsto Vicherto vardas. Ernstas Vichertas – žymus Klaipėdos krašto kultūros veikėjas,  vokiečių rašytojas, sukūręs apysakų rinktinę ,,Lietuviškos istorijos” (Litauische Geschichten), dirbęs teisėju Priekulėje ir subūręs teatro trupę.

Teatras nuo 2007 m. sėkmingai dayvauja respublikiniame mėgėjų teatrų konkurse ,,Atspindžiai”, kuriame ne kartą įvertintas diplomais už geriausią režisūrą, vaidybą, muziką, nacionalinę dramaturgiją, scenografiją, pelnęs nominacijas Ryškiausias debiutas ir Ryškiausias miestelio, kaimo suaugusiųjų teatrinės kultūros skleidėjas. Nuo 2014 m. Ernsto Vicherto teatras – Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos narys, jam suteikta I kategorija.

2013 m. teatras su spektakliu ,,Barbora Radvilaitė” (rež. Jonas Buziliauskas) dalyvavo tarptautiniame AITA/IATA ( Pasaulio mėgėjų teatrų asociacija) festivalyje Airijoje, 2014 m. – tarptautiniame NEATA (Europos šiaurės šalių teatrų aljansas) Suomijoje.

2019 m. teatrui su spektakliu ,,Šaktarpis” ( rež. Donatas Savickis) pagal Ernsto Vicherto to paties pavadinimo apysaką suteikta garbė atstovauti Lietuvai Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalyje.

2022 m. išleista premjera ,,Urtė“ pagal I. Simonaitytės romaną ,,Aukštujų Šimonių likimas“.

Agluonėnų klojimo teatras

Režisierius Donatas Savickis

Agluonėnų klojimo teatras įsikūrė 1983 m. etnografinės sodybos kluone. Klojimo teatro įkūrimo iniciatoriai buvo ,,Jaunosios Gvardijos“ kolūkis ir jo pirmininkas A. Treigys bei tuometinės Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų liaudies teatro režisūros studentai (prof. Petro Bielskio).

Atsinaujinęs Agluonėnų klojimo teatras nuo 2013m. vadovaujamas D.Malajavo, aktyviai reiškiasi regiono ir Lietuvos kultūriniame gyvenime.  Garbingai atstovavo Agluonėnų klojimo teatro vardą Lietuvos Dainų šventėje, konkursuose, festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje. 2013-aisiais teatras Lenkijoje, Punsko kultūros namų surengtame XXII klojimo teatrų festivalyje vaidino spektaklį „Meilės kvadratas“ (pagal Edmundo Untulio pjesę), o 2014-aisiais per Teatro dieną Lietuvos Dainų šventėje spektaklį „Metai. Rudens gėrybės“ (pagal Kristijoną Donelaitį).

Dalyvaudamas  konkursuose  “Atspindžiai”  Agluonėnų klojimo teatras, įgijo II meninę kategoriją ( aukštas meninis lygis), ir  tapo konkurso  laureatais, o spektaklis K.Donelaitis “Metai” nominuotas  2 nominacijoms kaip „Stipriausias aktorių ansamblis“ ir „Ryškiausias debiutas“ Agluonėnų klojimo teatras pulsuojantis gyvybe, meile ir pasiaukojimu teatrui, jo menui ir toliau dega viltimi užkrėsti žiūrovus prasmės grožio ir gėrio paieškomis.

Vokalinis ansamblis „Agluona“

Vadovė Kornelija Kiseliova

1983 metais, Agluonėnų kaimo gyvenvietės centre buvo atkurta etnografinė laukininko sodyba ir įkurtas klojimo teatras. Tada sodyba tapo ne tik kaimo, bet ir visos Lietuvos tautinės kultūros centru. Nors anais, sovietiniais, laikais nebuvo skatinamas etno kultūros tradicijų puoselėjimas, bet etnografinės sodybos ir klojimo teatro atsiradimas paskatino tuometinius kultūros darbuotojus suburti grupę žmonių, kurie propaguotų liaudies dainą, papročius, tradicijas. Taip 1984 metų rugpjūčio mėnesį „gimė“ folkloro ansamblis, kuris vėliau buvo pavadintas per Agluonėnų gyvenvietę tekančios Agluonos upės vardu. 2014 metais „Agluona“ atšventė savo gyvavimo 30 metų jubiliejų.
Šiuo metu ansamblyje muzikuoja dešimt žmonių. Kolektyvo branduolį sudaro žmonės, dainuojantys nuo pat ansamblio įsikūrimo pradžios. Nuo 1992 metų „Agluonai“ vadovauja Pranciška Kurmanskienė. Kolektyvo repertuare – visų Lietuvos regionų (daugiausia Žemaitijos) dainos, rateliai, žaidimai, lietuviški romansai, liaudies dainos, autorinės dainos, religinės giesmės.
Ansamblis yra parengęs nemažai koncertinių programų. Kartu su klojimo teatru ne kartą koncertavo įvairiuose Lietuvos miestuose ir kaimuose, Lenkijoje Punske, sėkmingai pasirodė Baltarusijoje, folkloro festivalyje „Rampa družby“.
Kolektyvas koncertuoja Klaipėdos rajono bei kitų miestų ir rajonų renginiuose, šventėse, festivaliuose. Dalyvavo 1994 metų, 2003metų ir 2009 metų pasaulio lietuvių dainų švenčių folkloro dienose Vilniuje.
Nė viena šventė Agluonėnuose nepraeina be „Agluonos“ ansamblio dainų.
Kolektyvo darna, pagarba vienas kitam, natūralumas, šeimyniškumas kiekvienam svečiui, atvykstančiam į Agluonėnus, leidžia išgyventi tuos pačius šiltus jausmus.