Priekulės kultūros centro direktorė
Rūta Steponavičienė

Organizacinė kultūra tai mano vadovavimo gebėjimų prioritetas, kurį taikant galima kokybiškai valdyti procesą, žmonių įsipareigojimo ir ištikimybės dėka gauti puikių darbo rezultatų. Bendradarbiavimo dvasia, kuri reiškiasi požiūriu į kitus ir
pasididžiavimu gerai atliktu darbu. Analitiniai sugebėjimai, kurie susiję su gebėjimu analizuoti situacijas, numatyti galimus rezultatus, jei reikalinga – sukaupti daugiau informacijos ir parinkti tinkamiausią sprendimą.

 

  • IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

Mokymo įstaiga: Klaipėdos universitetas
Studijų lygis: aukštasis universitetinis
Studijų sritis: meno studijų
Studijų kryptis: teatro
Kvalifikacinis laipsnis: bakalauras
Režisieriaus profesinė kvalifikacija
Režisieriaus kvalifikacija suteikia teisę dirbti renginių režisieriumi ir scenaristu,
kamerinių ir masinių renginių organizatoriumi, renginių vadybininku. Gali režisuoti bei
organizuoti įvairaus žanro, paskirties ir apimties renginius.

  • DARBO PATIRTIS

2021-01-05 – 2021-06-13

VšĮ ,,Klaipėdos šventės”

Laikinai vykdanti įstaigos vadovo funkcijas
Atsakomybė: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Įstaigos veiklą, siekiant įstatuose ir  veiklos planuose nustatytų tikslų, užtikrinant suformuluotų uždavinių ir numatytų funkcijų vykdymą. Teikti siūlymus įstaigos valdybai dėl strategijos, veiklos planų ir krypčių. Rengti, atnaujinti ir teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Įstaigos strateginį veiklos planą, užtikrinti jų įgyvendinimą.

2019-10-01 – 2021-06-30

VšĮ ,,Klaipėdos šventės”

Projektų vadovė
Atsakomybė: kultūros bei meno projektų, projektų paraiškų ir kitos dokumentacijos paraiškų
nacionaliniams ir tarptautiniams fondams, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuojamų projektų (Lietuvos kultūros tarybai ir Klaipėdos regiono savivaldybėms)
rengimas ir administravimas. Naujų projektų generavimas. Kultūrinių projektų
administravimas ir koordinavimas. Jūrinių projektų įgyvendinimo kontrolė.

2017-02-01 – 2019-10-01

VšĮ ,,Klaipėdos šventės”
Projektų koordinatorė

Atsakomybė: koordinuoti vykdant kultūrinės veiklos projektus. Projektų veiklų priežiūra, raštų
rengimas, informacijos viešinimas, kontroliuoti lėšų naudojamą pagal paskirtį, rinkti,
kaupti sisteminti ir analizuoti informaciją apie projekto veiklas. Naujų kultūros renginių
inicijavimas.Dalyvavimas projektinėje komandos veikloje.

 2012-10-17 – 2017-01-20

UAB ,,Šou akademija”
Direktorė
Atsakomybė: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą, siekiant įmonės įstatuose,
įmonės veiklos planuose nustatytų veiklos tikslų, užtikrinant suformuluotų uždavinių ir
numatytų funkcijų vykdymą. Įmonių ar kitų įstaigų renginių organizavimas visoje Lietuvoje
(Kalėdinių švenčių, vasaros sąskrydžių, jubiliejinių renginių, specialiųjų renginių
įmonių klientams ir kt.).

2012-02-12 – 2017-01-20

UAB ,,Ars idea”
Projektų vadovė
Atsakomybė: įmonės komunikacijos strategijos kūrimas ir įgyvendinimas. Komunikacijos ir
viešinimo projektų, programų, pasiūlymų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas;

sutarčių ir sąmatų rengimas; finansinių ir žodinių ataskaitų rengimas.

2009-09-01 – 2012-06-30

VšĮ ,,Klaipėdos licėjus”

Renginių organizatorė, teatro pedagogė

Atsakomybė: inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti edukacines ir kultūrines programas , rengti jų
pristatymus, edukacinio pobūdžio renginius. Organizuoti ir įgyvendinti vidinių
mokyklos ir jos skyrių viešųjų renginių (festivalių, koncertų, spektaklių, valstybinių
švenčių minėjimų, atmintinų dienų paminėjimų ir labdaros renginius).

  • KITA PATIRTIS

2009 m. „The Tall Ships Races Baltic 2009“ projekto vyr. specialistė – saugumo darbo
grupės vadovė.

2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato vyr. specialistė – renginių organizatorė.