Skip links

Ernsto Vicherto vardo premija

Ernsto Vicherto premijos „Jaunasis talentas“ steigimo tikslas yra pagerbti ir įamžinti žymaus Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, krašto rašytojo, teisėjo, teatro įkūrėjo E. Vicherto atminimą, išryškinti visuomenės rūpinimąsi jaunąja Priekulės ir Klaipėdos rajono Mažosios Lietuvos dalies karta.

E. Vicherto premija buvo įkurta 2011 m. Šia premija apdovanojami moksleiviai, pasiekę geriausius rezultatus meno, mokslo, sporto srityse bei visuomeninėje veikloje. Asmenys, norintys kandidatuoti į šią premiją, pagal jos skyrimo nuostatus turi pristatyti pasiekimus įrodančius dokumentus: diplomus, pažymėjimus, padėkos raštus.  Premiją finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė.

Ernsto Vicherto vardo premijos nuostatai

Komisiją sudaro: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis (komisijos pirmininkas),
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorikė, doc. dr. Silva Pocytė, Klaipėdos rajono laikraščio  „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto laikinai einanti dekanės pareigas Loreta Jonavičienė.

2023 m.premiją gavo Žilvinas Duotas už pasiekimus tiksliųjų mokslų srityje .

2022 m.premiją gavo Robertas Valutis už pasiekimus meno srityje.

2021 m. premiją gavo Dovydas Žemgulis už pasiekimus meno srityje.

2020 m. premiją gavo Lukas Rimkus už pasiekimus mokslo srityje. Komisijai buvo pateikta daugiau nei 50 diplomų, padėkos raštų iš įvairiausių sričių.

2019 m. premiją gavo Eidenis Kasperavičius už prizines vietas tarptautinėse, nacionalinėse, rajoninėse, mokyklinėse lietuvių kalbos ir literatūros, informatikos, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, geografijos olimpiadose ir konkursuose.

2018 m. premiją gavo Augustas Jackevičius už pasiekimus nacionaliniuose ir tarptautiniuose akordeonistų konkursuose.

2017 m. premiją gavo Alėja Marija Daugėlaitė už pasiekimus įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose piešinių konkursuose.

2016 m. premiją gavo Andrius Girdžius už matematinių žaidimų kūrimą, Respublikinių anglų kalbos olimpiadų pasiekimus ir muzikinius sugebėjimus.

2014 m. premiją gavo Einoras Petniūnas už pasiekimus mokslo ir meno srityse.

2015 m. premiją gavo Violeta Kuldaitė už Lietuvos lengvosios atletikos pasiekimus.

2013 m. premiją gavo Eglė Morenaitė už aukščiausius sporto pasiekimus Lietuvos lengvojoje atletikoje.

2012 m. premiją gavo Vaiva Juškaitė už pasiekimus mokslo srityje, labdaros akcijų organizavimą ir savanoriavimą.

2011 m. premiją gavo Šarūnas Simenas už pasiekimus mokslo ir meno srityse, sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose.

Skip to content