Skip links

Agluonėnų klojimo teatras

Agluonėnų klojimo teatras

Režisierius Donatas Savickis
 

Agluonėnų klojimo teatras įsikūrė 1983 m. etnografinės sodybos kluone. Klojimo teatro įkūrimo iniciatoriai buvo ,,Jaunosios Gvardijos“ kolūkis ir jo pirmininkas A. Treigys bei tuometinės Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų liaudies teatro režisūros studentai (prof. Petro Bielskio).

Atsinaujinęs Agluonėnų klojimo teatras nuo 2013m. vadovaujamas D.Malajavo, aktyviai reiškiasi regiono ir Lietuvos kultūriniame gyvenime.  Garbingai atstovavo Agluonėnų klojimo teatro vardą Lietuvos Dainų šventėje, konkursuose, festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje. 2013-aisiais teatras Lenkijoje, Punsko kultūros namų surengtame XXII klojimo teatrų festivalyje vaidino spektaklį „Meilės kvadratas“ (pagal Edmundo Untulio pjesę), o 2014-aisiais per Teatro dieną Lietuvos Dainų šventėje – spektaklį „Metai. Rudens gėrybės“ (pagal Kristijoną Donelaitį).

Dalyvaudamas  konkursuose  “Atspindžiai”  Agluonėnų klojimo teatras, įgijo II meninę kategoriją ( aukštas meninis lygis), ir  tapo konkurso  laureatais, o spektaklis K.Donelaitis “Metai” nominuotas  2 nominacijoms kaip „Stipriausias aktorių ansamblis“ ir „Ryškiausias debiutas“ Agluonėnų klojimo teatras pulsuojantis gyvybe, meile ir pasiaukojimu teatrui, jo menui ir toliau dega viltimi užkrėsti žiūrovus prasmės grožio ir gėrio paieškomis

Skip to content