Skip links

Ievos Simonaitytės premija

1997 m., minint rašytojos I. Simonaitytės gimimo 100-ąsias metines, tuometinio Gargždų kultūros namų direktoriaus šviesios atminties Vytauto Rimavičiaus iniciatyva buvo įsteigta Agluonėnų seniūnijos rašytojos I. Simonaitytės vardo premija. Premijos steigėjai – seniūnas Gintautas Bareikis ir UAB ,,Keramika BB“ direktorius Egidijus Barcevičius. Vėliau rėmėjais buvo seniūnijos verslininkai, Seimo narys P. Gražulis. Nuo 2012 metų premiją finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė.

Premija skiriama kasmet asmeniui ar kolektyvui už įdomius ir reikšmingus darbus, garsinant rašytojos vardą, kūrybą, gyvenimą, taip pat jos gimtąjį kraštą literatūros, dailės, muzikos, sporto ir kitose srityse. Pirmenybė teikiama Agluonėnų ir kitiems Vakarų Lietuvos regiono autoriams.

Medžiagą parengė Laima Tučienė

Ievos Simonaitytės premijos įteiktos

2024 m. Vaidotas Bliūdžius

XXVIII rašytojos I. Simonaitytės vardo premiją skiriama dailidei Vaidotui Bliūdžiui už Mažosios Lietuvos tradicinės amatininkystės ir krašto istorijos puoselėjimą.

Skaityti daugiau

2023 m. Ernsto Vicherto teatras

XXVII rašytojos I. Simonaitytės vardo premiją skiriama Priekulės kultūros centro Ernsto Vicherto teatrui. Teatras apdovanotas už inovatyvius kūrybinius sprendimus puoselėjant Mažosios Lietuvos kultūrą bei I. Simonaitytės vardo garsinimą rajono ir nacionaliniu mastu. Tuo labiau šis įvertinimas garbingas šiemet minint Klaipėdos krašto metus

Skaityti daugiau

2022 m. Darius Vilius

XXVI rašytojos I. Simonaitytės vardo premiją skiriama Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus nariui tautodailininkui Dariui Viliui už skleidžiamą dvasinę šviesą, kuriamą visatos ir darnos harmoniją, etnokultūros puoselėjimą ir jos įprasminimą mažosios architektūros elementuose.

Skaityti daugiau

2021 m. Romualdas Dieltuvas

XXV rašytojos Ievos Simonaitytės vardo premija skiriama Romualdui Deltuvui už knygą „Miško ūkis ir medžioklė Mažojoje Lietuvoje“

Skaityti daugiau

2020 m. Sigita Kraniauskienė, Silva Pocytė, Ruth Leiserowitz Ir Irena Šutinienė

Premija įteikta Klaipėdos universiteto mokslininkėms Sigitai Kraniauskienei, Silvai Pocytei, Ruth Leiserowitz ir Irenai Šutinienei už kolektyvinį darbą – monografiją ,,Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“. Nuotr. Priekulės kultūros centro

Skaityti daugiau

2019 m. Valdas Miliauskas

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos atstovas kunigas Valdas Miliauskas. 2019 m. – už neatlygintiną savanorišką veiklą kasmet organizuojant krikščionišką vaikų ir jaunimo stovyklą ,,Vanagai“, už didžiules pastangas ugdant ir puoselėjant jaunosios kartos dvasingumą, krikščioniškąsias ir dorovines vertybes. Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2018 m. Elena Skaudvilaitė

Veiviržėniškė poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 2018 m. – už skambų posmą, apdainuojantį tėviškės grožį, už vaizdingą žodį, įtvirtinantį pilietinės atsakomybės ir doros motyvus. Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2017 m. Helmutas Lotužis

Kisinių k. gyventojas. 2017 m. – už pastangas gerbti, saugoti ir puoselėti Mažosios Lietuvos sakralinį paveldą. Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2016 m. Martynas ir Marija Purviniai

KTU Architektūros ir statybos instituto mokslo darbuotojai, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrinėtojai 2016 m. – už dėmesį I. Simonaitytės gimtinės istorijai, už Mažosios Lietuvos krašto etnografijos ženklų fiksavimą ir tyrimus bei jų publikavimą mokslo leidiniuose Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2015 m. Virgina Asnauskienė

Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus renginių organizatorė 2015 m. – už meilę ir pagarbą krašto etninei kultūrai, siekį išsaugoti ir puoselėti folklorą, gyvąją tradiciją Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2014 m. Antanas Saja

Rajono kūrėjų klubo ,,Potekstė“ narys, pedagogas2014 m. – už įtaigų etnografiškai poetinį žodį, perteikiant gyvenimišką patirtį ir pakylėjantį virš kasdienybės. Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2013 m. Ona Šimaitytė Račkauskienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, grafikė 2013 m. – už Agluonėnų ir Mažosios Lietuvos krašto įprasminimą grafikos darbuose Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2012 m. Manfrydas Sprogys

Vanagų evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas 2012 m. – už pastangas rūpinantis unikaliu Vanagų parapijos bažnytinių pastatų kompleksu, per juos įamžinant ir išsaugant I. Simonaitytės atminimą bei gyvą konfesinę krašto istoriją Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2011 m. Ėrika Juknevičienė

Tautodailininkė 2011 m. – už fotografijos ir floristikos darbus, įamžinančius rašytojos gimtinės istoriją ir tradicijų gyvybingumą Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2010 m. Jonas Čepas

Verslininkas, visuomenininkas 2010 m. – už Mažosios Lietuvos krašto istorijos ir etnokultūros tradicijų puoselėjimą, šio krašto garsinimą Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2009 m. Rimantė Šalčiuvienė

Tautodailininkė 2009 m. – už ilgametę veiklą, puoselėjant ir populiarinant liaudies amatų ir papročių tradicijas, etnokultūrą, gyvosios tradicijos tęstinumą Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2008 m. Lukas Bareikis

Agluonėniškis, Gargždų muzikos mokyklos auklėtinis, saksofonininkas 2008 m. – už reikšmingus pasiekimus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose garsinant rašytojos I. Simonaitytės gimtąjį kraštą Nuotr. L. Tučienės

Skaityti daugiau

2007 m. Rimantas Balsys

Klaipėdos universiteto docentas 2007 m. – už knygą ,,Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro“ Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2006 m. Edita Barauskienė

Priekuliškė pedagogė, rašytoja 2006 m. – už Lietuvos krašto etnokultūros puoselėjimą Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2005 m. Agluonėnų Kultūros Namai

2005 m. – už ilgametę folkloro ansamblio ,,Agluona“ ir klojimo teatro veiklą, garsinant Mažosios Lietuvos kraštą, papročius, žmones Nuotr. L. Tučienės

Skaityti daugiau

2004 m. SIlva pocytė

Istorikė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė 2004 m. – už ilgametį ir nuoširdų rašytojos I. Simonaitytės gimtojo krašto, istorinių įvykių, žmonių garsinimą knygose ,,Agluonėnai – kaimas istorijos kryžkelėje 1939 -1990 m.“, ,,Mažalietuviai Vokietijos imperijoje 1871-1914 m.“ bei kraštotyrinės medžiagos parodų organizavimą Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2003 m. Albinas Klizas

Gargždiškis pedagogas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys 2003 m. – už rašytojos I. Simonaitytės vardo, pamario krašto garsinimą publiscistikos knygoje ,,Sūkuriai“ Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2002 m. Jadvyga Surplienė

Klaipėdos rajono laikraščio ,,Banga“ žurnalistė 2002 m. – už ilgametį nuoširdų ir įtaigų rašytojos I. Simonaitytės asmenybės, kūrybos ir gimtinės populiarinimą bei pilietiškus publicistinius straipsnius apie pamario žmonių gyvenimą Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2001 m. Linas Julijonas Jankus

Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Menų pedagogikos katedros docentas, tapytojas 2001 m.– už paveikslų ciklą ,,Ievos Simonaitytės žemė…“. (Šauklių sodyba – čia 1897 m. sausio 23 d. gimė I. Simonaitytė, Geležių sodyba – aprašyta kūriniuose ,,Vilius Karalius“, ,,Šventvakariai“ ir kt., viso 7 darbai) Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

2000 m. Eva Labutytė

Grafikė 2000 m. – už kūrinius, skirtus I. Simonaitytei, jos kūrybai, Mažajai Lietuvai bei senajai Prūsijai Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

1999 m. Paulina Žemgulytė

Rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraščio ,,Literatūra ir menas“ literatūros skyriaus redaktorė 1999 m. – už eilėraščių knygas ,,Rugsėji, šermukšnio uoga“, Lietūs pavasarį rudenį“ bei publikacijas spaudoje, garsinančias I. Simonaitytę, Mažąją Lietuvą“ Nuotr. naujienų agentūros ELTA

Skaityti daugiau

1998 m. Vytautas Majoras

Tautodailininkas 1998 m. – už rašytojos I. Simonaitytės 3 m aukščio ąžuolinę skulptūrą Vanaguose buvusioje rašytojos gimtinėje, už rodykles, vedančias į rašytojos gimtinę, antkapinį paminklą I. Simonaitytės dėdei Jokūbui Simonaičiui Vanagų kapinėse Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau

1997 m. Vytautas Rimkavičius

Gargždų kultūros namų direktorius, Žemaitijos rašytojų bendrijos narys 1997 m. – už dokumentines prisiminimų knygas apie I. Simonaitytę: ,,Negęstanti mano meilė“, Ievos Simonaitytės penktojo sūnaus prisiminimai“, ,,Susitikimai su didžiąja rašytoja Ieva Simonaityte“, Ieva Simonaitytė – nesibaigianti knyga“ Nuotr. A. Valaičio

Skaityti daugiau
Skip to content