1997 m., minint rašytojos I. Simonaitytės gimimo 100-ąsias metines, tuometinio Gargždų kultūros namų direktoriaus šviesios atminties Vytauto Rimavičiaus iniciatyva buvo įsteigta Agluonėnų seniūnijos rašytojos I. Simonaitytės vardo premija. Premijos steigėjai – seniūnas Gintautas Bareikis ir UAB ,,Keramika BB“ direktorius Egidijus Barcevičius. Vėliau rėmėjais buvo seniūnijos verslininkai, Seimo narys P. Gražulis. Nuo 2012 metų premiją finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė.

            Premija skiriama kasmet asmeniui ar kolektyvui už įdomius ir reikšmingus darbus, garsinant rašytojos vardą, kūrybą, gyvenimą, taip pat jos gimtąjį kraštą literatūros, dailės, muzikos, sporto ir kitose srityse. Pirmenybė teikiama Agluonėnų ir kitiems Vakarų Lietuvos regiono autoriams.

Medžiagą parengė Laima Tučienė

Ievos Simonaitytės  premijos įteiktos:

2022 m.
Darius Vilius
XXVI rašytojos I. Simonaitytės vardo premiją skiriama Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus nariui tautodailininkui Dariui Viliui už skleidžiamą dvasinę šviesą, kuriamą visatos ir darnos harmoniją, etnokultūros puoselėjimą ir jos įprasminimą mažosios architektūros elementuose.

2021 m.
ROMUALDAS DIELTUVAS
XXV rašytojos Ievos Simonaitytės vardo premija skiriama Romualdui Deltuvui už knygą „Miško ūkis ir medžioklė Mažojoje Lietuvoje“

2020 m.
SIGITA KRANIAUSKIENĖ, SILVA POCYTĖ, RUTH LEISEROWITZ IR IRENA ŠUTINIENĖ
Premija įteikta Klaipėdos universiteto mokslininkėms Sigitai Kraniauskienei, Silvai Pocytei, Ruth Leiserowitz ir Irenai Šutinienei už kolektyvinį darbą – monografiją ,,Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“.
Nuotr. Priekulės kultūros centro

2019 m.
VALDAS MILIAUSKAS
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos atstovas kunigas Valdas Miliauskas.
2019 m. – už neatlygintiną savanorišką veiklą kasmet organizuojant krikščionišką vaikų ir jaunimo stovyklą ,,Vanagai“, už didžiules pastangas ugdant ir puoselėjant jaunosios kartos dvasingumą, krikščioniškąsias ir dorovines vertybes.
Nuotr. A. Valaičio

2018 m.
ELENA SKAUDVILAITĖ
 Veiviržėniškė poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
2018 m. – už skambų posmą, apdainuojantį tėviškės grožį, už vaizdingą žodį, įtvirtinantį pilietinės atsakomybės ir doros motyvus.
Nuotr. A. Valaičio

2017 m.
HELMUTAS LOTUŽIS
Kisinių k. gyventojas.
2017 m. – už pastangas gerbti, saugoti ir puoselėti Mažosios Lietuvos sakralinį paveldą.
Nuotr. A. Valaičio

2016 m.
MARTYNAS IR MARIJA PURVINAI
KTU Architektūros ir statybos instituto mokslo darbuotojai, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrinėtojai
2016 m. – už dėmesį I. Simonaitytės gimtinės istorijai, už Mažosios Lietuvos krašto etnografijos ženklų fiksavimą ir tyrimus bei jų publikavimą mokslo leidiniuose
Nuotr. A. Valaičio

2015 m.
VIRGINA ASNAUSKIENĖ
Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus renginių organizatorė
2015 m. – už meilę ir pagarbą krašto etninei kultūrai, siekį išsaugoti ir puoselėti folklorą, gyvąją tradiciją
Nuotr. A. Valaičio

2014 m.
ANTANAS SAJA
Rajono kūrėjų klubo ,,Potekstė“ narys, pedagogas2014 m. – už įtaigų etnografiškai poetinį žodį, perteikiant gyvenimišką patirtį ir pakylėjantį virš kasdienybės.
Nuotr. A. Valaičio

2013 m.
ONA ŠIMAITYTĖ – RAČKAUSKIENĖ
Lietuvos dailininkų sąjungos narė, grafikė
2013 m. – už Agluonėnų ir Mažosios Lietuvos krašto įprasminimą grafikos darbuose
Nuotr. A. Valaičio

2012 m.
MANFRYDAS SPROGYS
Vanagų evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas
2012 m. – už pastangas rūpinantis unikaliu Vanagų parapijos bažnytinių pastatų kompleksu, per juos įamžinant ir išsaugant I. Simonaitytės atminimą bei gyvą konfesinę krašto istoriją
Nuotr. A. Valaičio

2011 m.
ĖRIKA JUKNEVIČIENĖ
Tautodailininkė
2011 m. – už fotografijos ir floristikos darbus, įamžinančius rašytojos gimtinės istoriją ir  tradicijų gyvybingumą
Nuotr. A. Valaičio

2010 m.
JONAS ČEPAS
Verslininkas, visuomenininkas
2010 m. – už Mažosios Lietuvos krašto istorijos ir etnokultūros tradicijų puoselėjimą, šio krašto garsinimą
Nuotr. A. Valaičio

2009 m.
RIMANTĖ ŠALČIUVIENĖ
Tautodailininkė
2009 m. – už ilgametę veiklą, puoselėjant ir populiarinant liaudies amatų ir papročių tradicijas, etnokultūrą, gyvosios tradicijos tęstinumą
Nuotr. A. Valaičio

2008 m.
LUKAS BAREIKIS
Agluonėniškis, Gargždų muzikos mokyklos auklėtinis, saksofonininkas
2008 m. – už reikšmingus pasiekimus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose garsinant rašytojos I. Simonaitytės gimtąjį kraštą
Nuotr. L. Tučienės

2007 m.
RIMANTAS BALSYS
Klaipėdos universiteto docentas
2007 m. – už knygą ,,Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro“
Nuotr. A. Valaičio

2006 m.
EDITA BARAUSKIENĖ
Priekuliškė pedagogė, rašytoja
2006 m.  – už  Lietuvos krašto etnokultūros puoselėjimą
Nuotr. A. Valaičio

2005 m.
AGLUONĖNŲ KULTŪROS NAMAI
2005 m. – už ilgametę folkloro ansamblio ,,Agluona“ ir klojimo teatro veiklą, garsinant Mažosios Lietuvos kraštą, papročius, žmones
Nuotr. L. Tučienės

2004 m.
SILVA POCYTĖ
Istorikė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė
2004 m. – už ilgametį ir nuoširdų rašytojos I. Simonaitytės gimtojo krašto, istorinių įvykių, žmonių garsinimą knygose ,,Agluonėnai – kaimas istorijos kryžkelėje 1939 -1990 m.“, ,,Mažalietuviai Vokietijos imperijoje 1871-1914 m.“ bei kraštotyrinės medžiagos parodų organizavimą
Nuotr. A. Valaičio

2003 m.
ALBINAS KLIZAS
Gargždiškis pedagogas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
2003 m. – už rašytojos I. Simonaitytės vardo, pamario krašto garsinimą publiscistikos knygoje ,,Sūkuriai“
Nuotr. A. Valaičio

2002 m.
JADVYGA SURPLIENĖ
Klaipėdos rajono laikraščio ,,Banga“ žurnalistė
2002 m. – už ilgametį nuoširdų ir įtaigų rašytojos I. Simonaitytės asmenybės, kūrybos ir gimtinės populiarinimą bei pilietiškus publicistinius straipsnius apie pamario žmonių gyvenimą
Nuotr. A. Valaičio

2001 m.
LINAS JULIJONAS JANKUS
Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Menų pedagogikos katedros docentas, tapytojas
2001 m.– už paveikslų ciklą ,,Ievos Simonaitytės žemė…“. (Šauklių sodyba – čia 1897 m. sausio 23 d. gimė I. Simonaitytė, Geležių sodyba – aprašyta kūriniuose ,,Vilius Karalius“, ,,Šventvakariai“ ir kt., viso 7 darbai)
Nuotr. A. Valaičio

2000 m.
EVA LABUTYTĖ
Grafikė
2000 m. – už kūrinius, skirtus I. Simonaitytei, jos kūrybai, Mažajai Lietuvai bei senajai Prūsijai
Nuotr. A. Valaičio

1999 m.
PAULINA ŽEMGULYTĖ
Rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraščio ,,Literatūra ir menas“ literatūros skyriaus redaktorė
1999 m. – už eilėraščių knygas ,,Rugsėji, šermukšnio uoga“, Lietūs pavasarį rudenį“ bei publikacijas spaudoje, garsinančias I. Simonaitytę, Mažąją Lietuvą“
Nuotr. naujienų agentūros ELTA

1998 m.
VYTAUTAS MAJORAS
Tautodailininkas
1998 m. – už rašytojos I. Simonaitytės 3 m aukščio ąžuolinę skulptūrą Vanaguose buvusioje rašytojos gimtinėje, už rodykles, vedančias į rašytojos gimtinę, antkapinį paminklą I. Simonaitytės dėdei Jokūbui Simonaičiui Vanagų kapinėse
Nuotr. A. Valaičio

1997 m.
VYTAUTAS RIMAVIČIUS
Gargždų kultūros namų direktorius, Žemaitijos rašytojų bendrijos narys
1997 m. – už dokumentines prisiminimų knygas apie I. Simonaitytę: ,,Negęstanti mano meilė“, Ievos Simonaitytės penktojo sūnaus prisiminimai“, ,,Susitikimai su didžiąja rašytoja Ieva Simonaityte“, Ieva Simonaitytė – nesibaigianti knyga“
Nuotr. A. Valaičio