Skip links

Kultūra – į rūmus ir lūšnas

Kultūros diena. Ernsto Vicherto vardo premija ,,Jaunasis talentas 2021″

Balandžio 15 d. 19.00 val.

Priekulės kultūros centre

Programoje: Driežas

Aprangos kodas – juoda Žodis k u l t ū r a  yra lotyniškos kilmės. Pirmiausia jis buvo taikomas žemės dirbimui apibūdinti, vėliau jo reikšmė plėtėsi – pradėta kalbėti ne tik apie gamtos perdirbimą bei tobulinimą, bet ir apie žmogaus prigimties lavinimą. Šiame trilypiame pasaulyje mes žmonės – ypatingos būtybės – kuriame savąjį pasaulį, kuriame  gyvename ir kuris yra ne kas kita, kaip kultūros pasaulis.

Kultūros procesas – tai p r a s m ė s  p e r d a v i m a s. Prasmė yra visa tai, ką galime suprasti. 

Kultūros lygis savo ruožtu priklauso nuo pačių žmo­nių dvasinio lygio, nuo sugebėjimų naudotis turimomis verty­bėmis bei jas turtinti, nuo dvasinės jų brandos. Visada buvo ir yra nuolatinė žmogaus ir kultūros sąveika. Žmogus kuria kultū­rą, kultūra kuria žmogų. Kultūra yra tarsi oras žmogaus sociali­nei ir dvasinei egzistencijai palaikyti, jo kūrybinėms galioms skleistis.

Kultūra yra kaip gyvybė, kurios palaikymo ir globos nega­lima atidėti nė akimirkai, kaip negalima atidėti pavasarį sėjos ar rudenį derliaus dorojimo. Juk žmogus, kaip dvasinė esybė, gyvena ir veikia kiekvieną akimirką ir prarastas, iš dvasinės jo būties atimtas laikas, yra egzistencinis praradimas. Susiforma­vęs žmogus gali leisti ir egzistencinių nuosto­lių, nes gali smuktelti ir vėl pakilti, atsitiesti. Tačiau nesusto­jančiam laiko sraute gimsta ir auga naujos žmogiškos būtybės. Nuo atsira­dimo akimirkos jos kvėpuoja ne tik oru, bet ir jas supančia kultūros, žmoniškosios būties atmosfera. Būtent joje žmogiškos būtybės formuojasi kaip žmonės. Tam formavimuisi reikš­minga kiekviena diena, kurios neatidėsi ir niekuo nepakei­si.

Žmogaus gyvenimas gali būti suskirstytas į tam tikrus etapus:
žmogus, kuris GIMSTA
žmogus, kuris AUGA
žmogus, kuris TOBULĖJA
žmogus, kuris MYLI
žmogus, kuris BRĘSTA
žmogus, kuris PAŽĮSTA
žmogus, kuris KALBA
žmogus, kuris DALINASI
žmogus, kuriam RŪPI
žmogus, kuris GYVENA
žmogus, kuris KURIA
IR ŽMOGUS, KURIS NEŠA ŠVIESĄ
Jūs nesvarstykite kuriai žmonių grupei priklausote, nes visai susimaišysite. Bet galime drąsiai pasakyti, kad kultūros bendruomenė įsikūnija su programa – skleisti šviesą.

Renginyje pagerbti ir apdovanoti Ernsto Vicherto premijos nominantai ir laureatas.

Joris Jokūbas Broška. Joris sportininkas, jo autoritetai futbolininkai, vienas iš jų Lionelis Messis, didžiosios Jorio vertybės kuklumas ir atkaklumas, tad ir jo gyvenimo moto SIEKTI TAI, KO UŽSIBĖŽEI.

Justina Mulskytė. Justina visapusiška asmenybė, labai myli muziką ir vaikus, todėl yra tvirtai apsisprendusi būti mokytoja. Kaip pati Justina teigia autoritetų ji turi daug, visose srityse, mama ir sese yra moters ir mamos autoritetas, o artisto ir meno žmogaus autoritetas – Vytautas Kernagis. Didžiosios vertybės nuoširdumas ir tikrumas tiek prieš save, tiek prieš kitus. Gyvenimo moto NEDARYK KITAM TO, KO NENORĖTUM, KAD TAU DARYTŲ.

 Robertas Valutis (laureatas). Robertas akordeonistas, jo pomėgiai grojimas ir sportas, didžiosios Roberto vertybės šeima, draugai ir muzika, Nors Roberto mama prasitarė, kad jis gerokai pasiutęs, tačiau jo autoritetas Priekulės parapijos klebonas Viktoras Ačas.

Visi trys Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos mokiniai.

Skip to content